Oversikt over tilsette


Næring og teknisk

Ansatte i avdelingen Næring og teknisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Planleggar 464 11 026 andreas.standal.eikrem@stranda.kommune.no