Oversikt over tilsette


Einingsleiarar

Ansatte i avdelingen Einingsleiarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 464 11 032

Einingsleiar Næring og teknisk

Einingsleiar Susan Helsem 464 11 130
Einingsleiar 464 11 060
Einingsleiar 464 11 140

Einingsleiar Sunnylven barnehage

Einingsleiar 464 11 114

Einingsleiar Geiranger skule og barnehage

Einingsleiar 464 11 106

Einingsleiar Ringstad skule

Einingsleiar 464 11 130

Einingsleiar Helstad barnehage

Einingsleiar 464 11 065

Einingsleiar Sosialtenesta

Einingsleiar 464 11 100

Einingsleiar Stranda ungdomsskule og vaksenopplæring

Einingsleiar 464 11 124

Einingsleiar Sunnylven skule

Einingsleiar 464 11 187

Einingsleiar Geiranger distrikt

Einingsleiar 464 11 150

Einingsleiar Stranda distrikt

Einingsleiar 464 11 180

Einingsleiar Sunnylven distrikt

Einingsleiar 464 11 135

Einingsleiar Ringstad barnehage

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-leiar 464 11 021
IKT-servicemedarbeidar 464 11 018

Kommuneleiinga

Ansatte i avdelingen Kommuneleiinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 464 11 002
Kommunalsjef plan og utvikling 464 11 004
Kommunalsjef oppvekst 464 11 005
kommunalsjef helse og omsorg 464 11 003

Lønn og personalavdelinga

Ansatte i avdelingen Lønn og personalavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 464 11 019
Konsulent 464 11 017

Næring og teknisk

Ansatte i avdelingen Næring og teknisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Feiar 464 11 043
Konsulent oppmåling 464 11 029
Einingsleiar 464 11 032
Næringssjef 464 11 023
Ingeniør VA/veg 464 11 025
Planleggar 464 11 026
Saksbehandlar byggjesak 464 11 028
Arbeidsleiar uteseksjonen 464 11 041
Skogbrukssjef 464 11 024
Feiar 464 11 036
Ingeniør oppmåling 464 11 132
Ingeniør byggjesak 464 11 027
Saksbehandlar plan 464 11 039
Brannsjef 464 11 033

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
konsulent 464 11 010
konsulent 464 11 016
Konsulent 464 11 007
Leiar 464 11 006

Økonomiavdelinga

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 464 11 011
Sekretær 464 11 013
Konsulent 464 11 014
skatteoppkrevjar 464 11 012