Nyheiter
Publisert 04.12.2018
Strandvegen.JPG

På grunn av stort snøfall vert no Helsembrauta stengt for trafikk og Strandvegen vert opna.  

Publisert 27.11.2018
mynteristabel.jpg

Kommunestyret i Stranda skal i møte 14. desember 2018 vedta budsjett 2019 med økonomiplan

 

Publisert 21.11.2018
HPV-vaksine.jpeg

Ta kontakt innan 12.12.18 om du ønsker å starte HPV-vaksine. 

 

Publisert 08.11.2018
tafjord.jpg

Tid:      Tysdag 13. november 2018 kl. 18:30
Stad:    Fjordsenteret i Geiranger

 

Publisert 31.10.2018
Stranda Energi.png

 

Publisert 30.10.2018
lege[2].jpg

For Stranda og Liabygda ved Stranda legekontor
Torsdag 25.10.18 kl.09:00-14:00 og onsdag 31.10.18 kl. 09:00-12:00.

For Sunnylven ved Hellesylt legekontor
Tysdag 06.11.18 kl.09:00-13:00

For Geiranger ved Geiranger legekontor
                  Etter avtale med legekontoret

 

Publisert 29.10.2018
Robotek.png

  

Publisert 29.10.2018
thumbnail_img_0244-750x1000.jpg

Publisert 25.10.2018
Redusert vasstrykk
Publisert 19.10.2018
jumbo_egenberedskap.png

 

Publisert 16.10.2018
Natur 1.jpg

 

Publisert 09.10.2018
MRmat.png

Publisert 21.09.2018
Sveitsisk fjellandsbruk.png

 Tid og stad: Røde kors-huset i Eidsdal, onsdag den 3. oktober, kl. 10.00-14.45

Publisert 17.09.2018
Brannbil.jpg

Velkommen til åpen dag på Hellesylt brannstasjon laurdag 22 september klokka 11:00 til 14:00

 

Publisert 14.09.2018
Støttekontakt.JPG
Publisert 13.09.2018
Støttekontakt.JPG

 

Publisert 15.08.2018
Skulestart

SKULEÅRET 2018/19 

Publisert 13.08.2018
Skulestart

Publisert 30.07.2018
Campingplass - bilde 2.png

 

Publisert 24.07.2018
skogbrann.jpg

Publisert 02.07.2018
Strandrydding

Publisert 18.06.2018
Skinkerådhuset.jpg

Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i kommunen. 

Publisert 07.06.2018
Søknad om drenering

Kommunen har no fått vite kor mykje Stranda får av ekstramidlar til drenering i 2018.

Dei som melde inn behov for midlar til drenering, jf. SMS for ei tid tilbake, må sende inn konkrete søknader så snart råd.

        

         Følgjande skjema må fyllast ut:

 

 

Publisert 28.05.2018
Høgdebasseng.jpg

Bider frå opning av Lien høgdebasseng fredag 25. mai 2018. 
Foto: Svein Lunde

Publisert 07.05.2018
Avlingssvikt.png

 

Publisert 30.04.2018
lege[2].jpg

Publisert 23.04.2018
stikk ut.jpg

 

Publisert 18.04.2018
mynteristabel.jpg

Fristen for å søkje støtte frå det kommunale næringsfondet for Stranda kommune er fredag  4. mai.

 

Publisert 17.04.2018
Stranda sentrum

Stranda kommune søkjer leilegheter i Stranda tettstad.
Ta kontakt med Hanne Støylen tlf 464 11 074.

 

Publisert 12.04.2018
Kommunevåpen.jpg

Vi ønskjer å høyre kva DU meiner er viktig for Stranda og di bygd si framtid, og korleis vi kan nå måla. 

Publisert 08.03.2018
Kvinnedagen 2018.JPG

På undervisningsenteret vart vi i dag møtt av Soma som delte ut røde roser til alle kvinner.

Kvinnedagen betyr mykje for Soma. I Soma sitt heimland er det ikkje lov å markere denne dagen. Då betyr det ekstra mykje å kunne gje denne dagen ekstra merksemd. 

Publisert 05.03.2018
Organisert beitebruk.jpg

SMIL  - tilskot til Spesielle Miljøtiltak I Jordbruket og organisert beitebruk
- Søknadsfrist måndag 26. mars 

Publisert 22.02.2018
Barnehage.png

Opptak til barnehagar og skulefritidsordning (SFO) 2018/2019.
Søknadsfrist 1.mars.

Publisert 07.02.2018
logo Tusenfryd barenhage.JPG

Ledig 100% vikariat som pededagogisk leiar i Tusenfryd barnehage frå
1. april 2018 - 30. juni 2019.
Søknadsfrist 15.02.18.
Les heile stillingsannonsa her (PDF, 506 kB) 

Publisert 18.01.2018
Åker.png

NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp andelslandbruk.

 

Sjå info om kurset her

Publisert 09.01.2018
Redusert vasstrykk

Trykktap og luft i rør i området Helsemvika/Kjølås.

 

Publisert 08.01.2018
hoppid logo

hoppid.no-kontoret (ved næringsavdelinga) disponerer såkalla avklaringsmidlar for etablerarar. 

Publisert 03.01.2018
Bestill time

På grunn av stor arbeidsmengde og høg aktivitet på Næring og teknisk vert døra inn til avdelinga i 3. etg. stengt.
Publikum må ta kontakt med Servicekontoret for å gjere avtalar.
Dette vert gjennomført for å få ein meir effektiv arbeidsdag for saksbehandlarane.

Opningstid på sentralbord og Servicekontor er 09.00 - 15.00.

Publisert 22.12.2017
pic[1].jpg
Publisert 21.12.2017
Flyktningetenesta.JPG

Elevar og lærarar ved vaksenopplæringa og introduksjonsprogrammet ønsker sambygdingar, frivillige og samarbeidspartnarar ei riktig god jul og eit godt nytt år!

Publisert 21.12.2017
faktura[1].jpg

 

Publisert 18.12.2017
Stengt veg

Homlongvegen vert stengd i dag, måndag, frå kl. 1530 pga. rasfare.
Vegen vert stengd på ubestemt tid.

Publisert 18.12.2017
Miljødirektoratet

Tilskottsordninga skal medverke til at ein når måla om godt vassmiljø og bidra til at ein når miljømåla i vassforskrifta.

 

Målgruppe for ordninga er kommunar, interkommunale prosjekt, vassområdeutval, friviljuge organisasjonar og forskingsinstitusjonar.

Fylkeskommunar og fylkesmannen kan (berre) søkje på vegner av fleire kommunar/vassområde, men da må det presiserast i søknaden.

Søknader om tilskott til tiltak som inngår som ein del av arbeidet med dei regionale vassforvaltningsplanane og prosjekt som har overføringsverdi til andre vassområde vil bli prioriterte.

 

Søknad om tilskott skal sendast til Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter, https://soknadssenter.miljodirektoratet.no .

 

Her finner ein også meir informasjon om kva søknaden bør innehalde.

 

Søknadsfrist er 15. januar, 2018. Fylket tek imot søknader fram til 25. januar.

Publisert 18.12.2017
Kadaverhund

Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Trøndelag, i samarbeid med NIBIO inviterer til nasjonalt lunsj-lunsj seminar om kadaverhund på Scandic Hell 12.-13. februar 2018.

 

Les meir her:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Sor-Trondelag/Kurs-og-konferanse/Nasjonalt-kadaverhundseminar/

 

Publisert 04.12.2017
aksjon boligbrann.jpg

 

Publisert 29.11.2017
Røykvarslardagen.JPG

 

 

Publisert 24.11.2017
Konsert Geiranger.jpg

9. Desember i Geiranger kyrkje kl. 17:00: O Nata Lux.

Stemningsfull julekonsert med Ålesund kammerkor.

Publisert 13.11.2017
Den kulturelle spaserstokken

 

Publisert 07.11.2017
Områderegulering Geiranger.JPG

 

 

Publisert 16.10.2017
TV-aksjonen 2017.jpg

 

Publisert 25.09.2017
Open brannstasjon 2017.jpg

 

Publisert 20.09.2017
IMG_2164.JPG

Publisert 12.09.2017
Val 2017.jpg

 

Publisert 08.09.2017
Vaksenopplæring.JPG

 

Publisert 17.08.2017
Val 2017.jpg

 

Publisert 16.08.2017
Pårørandeskule.jpg

 

Publisert 07.08.2017
stranda_folkebibliotek.jpg

 

Publisert 07.08.2017
Val 2017.jpg

 

Publisert 25.07.2017
Småkraftforeininga

Onsdag 19.07 vart det halde ei orientering for representantar for Småkraftforeininga om Hellesylt Hydrogen Hub i Sunnylven med ein etterfølgjande pressekonferanse og synfaring.

Publisert 25.07.2017
Geiranger sjokolade

Geiranger sjokolade har etter kvart ei imponerande merittliste, sjå oppslag i Nationen her

Stranda kommune gratulerer.

Publisert 23.06.2017
Bilde mat og landskap.jpg

 

Publisert 23.06.2017
Roser

Rådmannen takkar alle tilsette for flott innsats.

Under Kommunestyret si handsaming av årsmelding og rekneskap 2016, samt økonomirapport 1. tertial 2017, fekk administrasjon og tilsette mange rosande ord og ei stor takk frå politikarane.
Det gode resultatet er med bakgrunn i dyktige medarbeidarar og lojale tilsette på alle nivå som viser vilje og motivasjon tross tronge rammer og store utfordringar.
                                                        
                                                                    God sommar

Publisert 01.06.2017
Friluftsskule.JPG

Friluftsrådet arrangerar friluftsskule for barn i alderen 11 - 13 år  på Stranda i veke 27.

Publisert 26.05.2017
Brøyting Geirangervegen.jpg

Opnar fv. 63 mellom Langvatn og Djupvasshytta i dag kl. 16

Publisert 19.05.2017
Stranda småbåthamn.jpg

 

Publisert 26.04.2017
stik ut.jpg

1. mai opnar Stikk UT!-sesongen 2017! 

Publisert 26.04.2017
Frivilligsentralen.jpg

 

Publisert 19.04.2017
asbest.jpg

Stranda kommune i samarbeid med Eriksen HMS as inviterar til kurs i
Asbestsanering og handtering av eternittledningar
Stad: Storfjord Kulturhus
Måndag 24 april frå kl 09:00 til 15:00

Publisert 31.03.2017
Bank

Det medfører at vi også skiftar ut eksisterande bankkontonummer i kommunen.
Ny driftskonto for Stranda kommune er:  4212 23 28257 (Sparebank1 SMN).

Publisert 21.03.2017
Ålesund interkommunale legevakt.jpg

Ålesund interkommunale legevakt og Overgrepsmottak flyttar til nye lokale i Ålesund lokalmedisinske senter på Åse (tidlegare Åse sjukeheim) den 21. og 22. mars.
Adresse er Åsesvingen 16 6017 Ålesund.

Publisert 09.03.2017
Barnehage.png

Publisert 08.03.2017
Logo Stranda energi.jpg

 

 

Publisert 20.02.2017
mynteristabel.jpg

 Tal ved rapportering av rekneskapen for 2016 til KOSTRA 15.02.2017.

Publisert 08.02.2017
komfyrbrann.jpg

Fersk statistikk frå DSB viser at det var 52 utrykkingar til komfyrbrannar i Møre og Romsdal i 2016. Éin enkel komfyrvakt kan løyse problemet og redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Publisert 06.02.2017
aktuelt.jpg

 

Publisert 27.01.2017
Bilde mat og landskap.jpg

Landbruk, næringsmiddelindustri og reiseliv
– tre sider av same sak?

 

Publisert 27.01.2017
Sunnylven skule

Torsdag 2. februar kl. 18:00 på Sunnylven skule i gym-salen. 

Publisert 25.01.2017
Stranda energi

Onsdag 25.01.17 kl. 15:00 på Storfjord Kulturhus vert det ekstraordinær generalforsamling i Stranda Energi AS.
 

Publisert 16.01.2017
facebook

 

Publisert 13.01.2017
DAB radio

Det har vore reist spørsmål om DAB-dekning i Sunnylvsbygda på Hellesylt.
Stranda kommune v/ordførar har vore i kontakt med Norkring AS som er utbyggjar av DAB-nettet. 

Publisert 12.01.2017
BrosjyreMRmat-17

Er du matgründer eller ønskjer å tilby meir lokalmat i serveringsbedrifta di? Då kan MRmat i Fosnavåg 14.-15. februar vere noko for deg.

Publisert 12.01.2017
starte bedrfit 123.jpg

Kurset gir innsikt i kva som krevjast for å starte bedrift, både personleg og formelt. Kurset vektlegg korleis du heilt frå starten kan snakke med kundar for å lære kva dei syns om ideen din, og korleis du kan vidareutvikle den for å avklare om du skal starte bedrift.  Kurset gir deg kunnskap og verkty som du kan bruke for å bygge ei lønsam bedrift i tråd med moderne ‘lean’ entreprenørskapsteori.

 

Publisert 06.01.2017
Avtalegiro

 

Publisert 06.01.2017
Geiranger skule.jpg

Det vert folkemøte i Geiranger onsdag 11. januar kl 18.00 ved Geiranger skule og barnehage (gymsalen)

 

Publisert 04.01.2017
Invitasjon Eigarskifte Temadag 11.jpg

 

 

Publisert 04.01.2017
Gjermundnes landbruksskule.jpg

Gjermundnes vidaregåande skule tilbyr Agronomkurs for vaksne, sjå lenke (PDF, 602 kB)

 

Publisert 03.01.2017
Produksjonstilskot.jpg

1. januar 2017 blir det opna for å sende inn søknad om produksjons- og avløysartilskot.
Registreringsdatoen er 1. januar og søknadsfristen 20. januar 2017
 

Publisert 02.01.2017
Arkiv

Stranda kommune er tilslutta ordning med deponering av privatarkiv og har avtale med Interkommunal Arkiv i Møre og Romsdal om avlevering.

Publisert 22.12.2016
Stranda brannvern.jpg

 Pressemelding frå 110 og 112 sentralane i Møre og Romsdal

Publisert 21.12.2016
Ljøtunnelen.jpg

To uavhenta gevinstar  nr. 15. og 72 . Kan hentast på servicekontoret mot at du tek med vinnarloddet.

Publisert 20.12.2016
Første byggesteg i rassikringa

Av: Helge Søvik
Grafisk arbeid: Arne Inge Tryggestad
Trykk: Trykkmann AS

Publisert 16.12.2016
Ljøtunnelen.jpg

Publisert 16.12.2016
Stranda sentrum

Velg juleshopping lokalt i eiga bygd og få muligheita til å vinne gåvekort på
500 kr frå 8 butikkar i Stranda sentrum.

Publisert 14.12.2016
Båt.jpg

Prosjektet frå Stranda skal medverke til eit grønt skifte blant fjordturistbåtar. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre deler av landet med fjordturisme, skriv departementet. Stranda var einaste kommune ved sidan av Oslo som fekk støtte.

Publisert 13.12.2016
Geiranger kai

Stranda Hamnevesen KF ber om tilbod på følgjande:

 

 

Publisert 07.12.2016
Gjengroing.jpg

Frå tid til anna oppstår det farlege sitasjonar grunna manglande eller mangelfull tilbakeskjering og rydding av vegetasjon langs kommunale og private vegar. Dårleg sikt kan skape farlege situasjonar og er til hinder for trafikk og vedlikehald. Rydding av areal langs vegane og i avkøyrsler er ein enkel og rimeleg måte å hindre farlege situasjonar.

 

Publisert 02.12.2016
Liabygdaskule.jpg

Det vert halde folkemøte om framtida til Liabygda skule måndag 5. desember kl 19.30 på Ungdomshuset. 

Publisert 11.11.2016
blomster[1].jpg

Miljøprisen skal tildelast for særleg verdfullt arbeid innafor områda biomangfald, berekraftig utvikling, klima, forureining og alternativ og fornybar energi. 

Publisert 11.11.2016
UMS varsel.jpg