Nyheiter
Publisert 27.03.2017
Ungdomsmidlar.jpg

Lag og organisasjonar i Stranda kommune kan no søkje tilskot til kulturformål frå Stranda kommune. Årsmelding og rekneskap for 2016 skal sendast med søknaden, i tillegg til budsjett og medlemsliste. Søknadar som ikkje har med dette vil ikkje verte vurdert.

Publisert 23.03.2017
Tilskot klima .jpg

Tidlegare kalla informasjonsmidlane. 

Publisert 22.03.2017
Regulering Orkla.JPG

 

Publisert 21.03.2017
Ålesund interkommunale legevakt.jpg

Ålesund interkommunale legevakt og Overgrepsmottak flyttar til nye lokale i Ålesund lokalmedisinske senter på Åse (tidlegare Åse sjukeheim) den 21. og 22. mars.
Adresse er Åsesvingen 16 6017 Ålesund.

Publisert 20.03.2017
mynteristabel.jpg

Fristen for å søkje støtte frå det kommunale næringsfondet for Stranda kommune er måndag 3. april.

 

Publisert 17.03.2017
Beiting.jpg

 

Publisert 09.03.2017
Barnehage.png

Publisert 08.03.2017
Logo Stranda energi.jpg

 

 

Publisert 27.02.2017
Barnehage.png

Opptak til barnehagar og skulefritidsordning (SFO) 2017/2018.
Søknadsfrist 1.mars.

Publisert 20.02.2017
mynteristabel.jpg

 Tal ved rapportering av rekneskapen for 2016 til KOSTRA 15.02.2017.

Publisert 17.02.2017
Stranda sentrum

 

Publisert 08.02.2017
komfyrbrann.jpg

Fersk statistikk frå DSB viser at det var 52 utrykkingar til komfyrbrannar i Møre og Romsdal i 2016. Éin enkel komfyrvakt kan løyse problemet og redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Publisert 06.02.2017
aktuelt.jpg

 

Publisert 27.01.2017
Bilde mat og landskap.jpg

Landbruk, næringsmiddelindustri og reiseliv
– tre sider av same sak?

 

Publisert 27.01.2017
Sunnylven skule

Torsdag 2. februar kl. 18:00 på Sunnylven skule i gym-salen. 

Publisert 25.01.2017
Stranda energi

Onsdag 25.01.17 kl. 15:00 på Storfjord Kulturhus vert det ekstraordinær generalforsamling i Stranda Energi AS.
 

Publisert 16.01.2017
facebook

 

Publisert 13.01.2017
DAB radio

Det har vore reist spørsmål om DAB-dekning i Sunnylvsbygda på Hellesylt.
Stranda kommune v/ordførar har vore i kontakt med Norkring AS som er utbyggjar av DAB-nettet. 

Publisert 12.01.2017
BrosjyreMRmat-17

Er du matgründer eller ønskjer å tilby meir lokalmat i serveringsbedrifta di? Då kan MRmat i Fosnavåg 14.-15. februar vere noko for deg.

Publisert 12.01.2017
starte bedrfit 123.jpg

Kurset gir innsikt i kva som krevjast for å starte bedrift, både personleg og formelt. Kurset vektlegg korleis du heilt frå starten kan snakke med kundar for å lære kva dei syns om ideen din, og korleis du kan vidareutvikle den for å avklare om du skal starte bedrift.  Kurset gir deg kunnskap og verkty som du kan bruke for å bygge ei lønsam bedrift i tråd med moderne ‘lean’ entreprenørskapsteori.

 

Publisert 06.01.2017
Avtalegiro

 

Publisert 06.01.2017
Geiranger skule.jpg

Det vert folkemøte i Geiranger onsdag 11. januar kl 18.00 ved Geiranger skule og barnehage (gymsalen)

 

Publisert 04.01.2017
Invitasjon Eigarskifte Temadag 11.jpg

 

 

Publisert 04.01.2017
Gjermundnes landbruksskule.jpg

Gjermundnes vidaregåande skule tilbyr Agronomkurs for vaksne, sjå lenke (PDF, 602 kB)

 

Publisert 03.01.2017
Produksjonstilskot.jpg

1. januar 2017 blir det opna for å sende inn søknad om produksjons- og avløysartilskot.
Registreringsdatoen er 1. januar og søknadsfristen 20. januar 2017
 

Publisert 02.01.2017
Arkiv

Stranda kommune er tilslutta ordning med deponering av privatarkiv og har avtale med Interkommunal Arkiv i Møre og Romsdal om avlevering.

Publisert 22.12.2016
Stranda brannvern.jpg

 Pressemelding frå 110 og 112 sentralane i Møre og Romsdal

Publisert 21.12.2016
Ljøtunnelen.jpg

To uavhenta gevinstar  nr. 15. og 72 . Kan hentast på servicekontoret mot at du tek med vinnarloddet.

Publisert 20.12.2016
Første byggesteg i rassikringa

Av: Helge Søvik
Grafisk arbeid: Arne Inge Tryggestad
Trykk: Trykkmann AS

Publisert 16.12.2016
Ljøtunnelen.jpg

Publisert 16.12.2016
Stranda sentrum

Velg juleshopping lokalt i eiga bygd og få muligheita til å vinne gåvekort på
500 kr frå 8 butikkar i Stranda sentrum.

Publisert 14.12.2016
Båt.jpg

Prosjektet frå Stranda skal medverke til eit grønt skifte blant fjordturistbåtar. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre deler av landet med fjordturisme, skriv departementet. Stranda var einaste kommune ved sidan av Oslo som fekk støtte.

Publisert 13.12.2016
Geiranger kai

Stranda Hamnevesen KF ber om tilbod på følgjande:

 

 

Publisert 08.12.2016
Strandahallen.jpg

Lag, organisasjonar og bedrifter som ynskjer å nytte Strandahallen eller gymsal/symjehall på Ringstad skule til trening, må sende søknad innan 22.12.2016

For meir informasjon, kontakt kulturleiar, tlf. 464 11 054.

Søknad på e-post må sendast til: post@stranda.kommune.no eller som brev til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda.

 

Publisert 07.12.2016
Gjengroing.jpg

Frå tid til anna oppstår det farlege sitasjonar grunna manglande eller mangelfull tilbakeskjering og rydding av vegetasjon langs kommunale og private vegar. Dårleg sikt kan skape farlege situasjonar og er til hinder for trafikk og vedlikehald. Rydding av areal langs vegane og i avkøyrsler er ein enkel og rimeleg måte å hindre farlege situasjonar.

 

Publisert 02.12.2016
Liabygdaskule.jpg

Det vert halde folkemøte om framtida til Liabygda skule måndag 5. desember kl 19.30 på Ungdomshuset. 

Publisert 30.11.2016
Røykvarslar.jpg

Husk og bytte batteri som har god kvalitet og  test røykvarslaren.
Husk å gi alle du er glad i ei påminning om å gjere det samme.
Tidleg varsel er eit av dei viktigaste kriteria for å unngå personskadar ved brann.

Publisert 11.11.2016
blomster[1].jpg

Miljøprisen skal tildelast for særleg verdfullt arbeid innafor områda biomangfald, berekraftig utvikling, klima, forureining og alternativ og fornybar energi. 

Publisert 11.11.2016
UMS varsel.jpg