Nyheiter
Publisert 20.11.2017
Stranda brannvern.jpg

Stranda kommune v/brannvernet gjennomfører kurs innan varme arbeid 08.12.17. 

Publisert 13.11.2017
Den kulturelle spaserstokken

 

Publisert 07.11.2017
Områderegulering Geiranger.JPG

 

 

Publisert 30.10.2017
lege[2].jpg

 

Publisert 27.10.2017
Stranda sentrum

 

Publisert 27.10.2017
Utsiktsrydding.png

 

 

 

Publisert 16.10.2017
TV-aksjonen 2017.jpg

 

Publisert 25.09.2017
Open brannstasjon 2017.jpg

 

Publisert 20.09.2017
IMG_2164.JPG

Publisert 12.09.2017
Val 2017.jpg

 

Publisert 08.09.2017
Vaksenopplæring.JPG

 

Publisert 17.08.2017
Val 2017.jpg

 

Publisert 17.08.2017
Skulestart

SKULEÅRET 2017/18 

Publisert 16.08.2017
Pårørandeskule.jpg

 

Publisert 07.08.2017
stranda_folkebibliotek.jpg

 

Publisert 07.08.2017
Val 2017.jpg

 

Publisert 02.08.2017
sommar.jpg

 

 

 

Publisert 25.07.2017
Småkraftforeininga

Onsdag 19.07 vart det halde ei orientering for representantar for Småkraftforeininga om Hellesylt Hydrogen Hub i Sunnylven med ein etterfølgjande pressekonferanse og synfaring.

Publisert 25.07.2017
Geiranger sjokolade

Geiranger sjokolade har etter kvart ei imponerande merittliste, sjå oppslag i Nationen her

Stranda kommune gratulerer.

Publisert 23.06.2017
Bilde mat og landskap.jpg

 

Publisert 23.06.2017
Roser

Rådmannen takkar alle tilsette for flott innsats.

Under Kommunestyret si handsaming av årsmelding og rekneskap 2016, samt økonomirapport 1. tertial 2017, fekk administrasjon og tilsette mange rosande ord og ei stor takk frå politikarane.
Det gode resultatet er med bakgrunn i dyktige medarbeidarar og lojale tilsette på alle nivå som viser vilje og motivasjon tross tronge rammer og store utfordringar.
                                                        
                                                                    God sommar

Publisert 01.06.2017
Friluftsskule.JPG

Friluftsrådet arrangerar friluftsskule for barn i alderen 11 - 13 år  på Stranda i veke 27.

Publisert 26.05.2017
Brøyting Geirangervegen.jpg

Opnar fv. 63 mellom Langvatn og Djupvasshytta i dag kl. 16

Publisert 19.05.2017
Stranda småbåthamn.jpg

 

Publisert 26.04.2017
stik ut.jpg

1. mai opnar Stikk UT!-sesongen 2017! 

Publisert 26.04.2017
Frivilligsentralen.jpg

 

Publisert 19.04.2017
asbest.jpg

Stranda kommune i samarbeid med Eriksen HMS as inviterar til kurs i
Asbestsanering og handtering av eternittledningar
Stad: Storfjord Kulturhus
Måndag 24 april frå kl 09:00 til 15:00

Publisert 31.03.2017
Bank

Det medfører at vi også skiftar ut eksisterande bankkontonummer i kommunen.
Ny driftskonto for Stranda kommune er:  4212 23 28257 (Sparebank1 SMN).

Publisert 21.03.2017
Ålesund interkommunale legevakt.jpg

Ålesund interkommunale legevakt og Overgrepsmottak flyttar til nye lokale i Ålesund lokalmedisinske senter på Åse (tidlegare Åse sjukeheim) den 21. og 22. mars.
Adresse er Åsesvingen 16 6017 Ålesund.

Publisert 09.03.2017
Barnehage.png

Publisert 08.03.2017
Logo Stranda energi.jpg

 

 

Publisert 27.02.2017
Barnehage.png

Opptak til barnehagar og skulefritidsordning (SFO) 2017/2018.
Søknadsfrist 1.mars.

Publisert 20.02.2017
mynteristabel.jpg

 Tal ved rapportering av rekneskapen for 2016 til KOSTRA 15.02.2017.

Publisert 08.02.2017
komfyrbrann.jpg

Fersk statistikk frå DSB viser at det var 52 utrykkingar til komfyrbrannar i Møre og Romsdal i 2016. Éin enkel komfyrvakt kan løyse problemet og redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Publisert 06.02.2017
aktuelt.jpg

 

Publisert 27.01.2017
Bilde mat og landskap.jpg

Landbruk, næringsmiddelindustri og reiseliv
– tre sider av same sak?

 

Publisert 27.01.2017
Sunnylven skule

Torsdag 2. februar kl. 18:00 på Sunnylven skule i gym-salen. 

Publisert 25.01.2017
Stranda energi

Onsdag 25.01.17 kl. 15:00 på Storfjord Kulturhus vert det ekstraordinær generalforsamling i Stranda Energi AS.
 

Publisert 16.01.2017
facebook

 

Publisert 13.01.2017
DAB radio

Det har vore reist spørsmål om DAB-dekning i Sunnylvsbygda på Hellesylt.
Stranda kommune v/ordførar har vore i kontakt med Norkring AS som er utbyggjar av DAB-nettet. 

Publisert 12.01.2017
BrosjyreMRmat-17

Er du matgründer eller ønskjer å tilby meir lokalmat i serveringsbedrifta di? Då kan MRmat i Fosnavåg 14.-15. februar vere noko for deg.

Publisert 12.01.2017
starte bedrfit 123.jpg

Kurset gir innsikt i kva som krevjast for å starte bedrift, både personleg og formelt. Kurset vektlegg korleis du heilt frå starten kan snakke med kundar for å lære kva dei syns om ideen din, og korleis du kan vidareutvikle den for å avklare om du skal starte bedrift.  Kurset gir deg kunnskap og verkty som du kan bruke for å bygge ei lønsam bedrift i tråd med moderne ‘lean’ entreprenørskapsteori.

 

Publisert 06.01.2017
Avtalegiro

 

Publisert 06.01.2017
Geiranger skule.jpg

Det vert folkemøte i Geiranger onsdag 11. januar kl 18.00 ved Geiranger skule og barnehage (gymsalen)

 

Publisert 04.01.2017
Invitasjon Eigarskifte Temadag 11.jpg

 

 

Publisert 04.01.2017
Gjermundnes landbruksskule.jpg

Gjermundnes vidaregåande skule tilbyr Agronomkurs for vaksne, sjå lenke (PDF, 602 kB)

 

Publisert 03.01.2017
Produksjonstilskot.jpg

1. januar 2017 blir det opna for å sende inn søknad om produksjons- og avløysartilskot.
Registreringsdatoen er 1. januar og søknadsfristen 20. januar 2017
 

Publisert 02.01.2017
Arkiv

Stranda kommune er tilslutta ordning med deponering av privatarkiv og har avtale med Interkommunal Arkiv i Møre og Romsdal om avlevering.

Publisert 22.12.2016
Stranda brannvern.jpg

 Pressemelding frå 110 og 112 sentralane i Møre og Romsdal

Publisert 21.12.2016
Ljøtunnelen.jpg

To uavhenta gevinstar  nr. 15. og 72 . Kan hentast på servicekontoret mot at du tek med vinnarloddet.

Publisert 20.12.2016
Første byggesteg i rassikringa

Av: Helge Søvik
Grafisk arbeid: Arne Inge Tryggestad
Trykk: Trykkmann AS

Publisert 16.12.2016
Ljøtunnelen.jpg

Publisert 16.12.2016
Stranda sentrum

Velg juleshopping lokalt i eiga bygd og få muligheita til å vinne gåvekort på
500 kr frå 8 butikkar i Stranda sentrum.

Publisert 14.12.2016
Båt.jpg

Prosjektet frå Stranda skal medverke til eit grønt skifte blant fjordturistbåtar. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre deler av landet med fjordturisme, skriv departementet. Stranda var einaste kommune ved sidan av Oslo som fekk støtte.

Publisert 13.12.2016
Geiranger kai

Stranda Hamnevesen KF ber om tilbod på følgjande:

 

 

Publisert 08.12.2016
Strandahallen.jpg

Lag, organisasjonar og bedrifter som ynskjer å nytte Strandahallen eller gymsal/symjehall på Ringstad skule til trening, må sende søknad innan 22.12.2016

For meir informasjon, kontakt kulturleiar, tlf. 464 11 054.

Søknad på e-post må sendast til: post@stranda.kommune.no eller som brev til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda.

 

Publisert 07.12.2016
Gjengroing.jpg

Frå tid til anna oppstår det farlege sitasjonar grunna manglande eller mangelfull tilbakeskjering og rydding av vegetasjon langs kommunale og private vegar. Dårleg sikt kan skape farlege situasjonar og er til hinder for trafikk og vedlikehald. Rydding av areal langs vegane og i avkøyrsler er ein enkel og rimeleg måte å hindre farlege situasjonar.

 

Publisert 02.12.2016
Liabygdaskule.jpg

Det vert halde folkemøte om framtida til Liabygda skule måndag 5. desember kl 19.30 på Ungdomshuset. 

Publisert 30.11.2016
Røykvarslar.jpg

Husk og bytte batteri som har god kvalitet og  test røykvarslaren.
Husk å gi alle du er glad i ei påminning om å gjere det samme.
Tidleg varsel er eit av dei viktigaste kriteria for å unngå personskadar ved brann.

Publisert 11.11.2016
blomster[1].jpg

Miljøprisen skal tildelast for særleg verdfullt arbeid innafor områda biomangfald, berekraftig utvikling, klima, forureining og alternativ og fornybar energi. 

Publisert 11.11.2016
UMS varsel.jpg

 

 

Publisert 01.01.0001
Lien hyttegrend