Avlevering av privatarkiv

Klikk for stort bilete Stranda kommune er tilslutta ordning med deponering av privatarkiv og har avtale med Interkommunal Arkiv i Møre og Romsdal om avlevering.

Fleire lag og organisasjonar har over tid levert inn materiale til kommuen, dette vil no bli sendt til IKA Møre og Romsdal for ordning og oppbevaring.

Om nokon ønskjer å ta hand om materialet på vegne av sitt lag, ta kontakt med servicekontoret på tlf. 70 26 80 00, event. e-post post@stranda.kommune.no.

Arbeid med ordning og sending vil skje i løpet av 1. halvår 2017.

 

Evelyn Omenås
Arkivleiar