Besøk frå Småkraftforeininga

Klikk for stort bilete

Onsdag 19.07 vart det halde ei orientering for representantar for Småkraftforeininga om Hellesylt Hydrogen Hub i Sunnylven med ein etterfølgjande pressekonferanse og synfaring.

Du kan lese/høyre sjå meir om saka her:

NRK radio

NRK TV

Hellesylt info

Småkraftforeininga gav svært klar og god støtte til prosjektet og det går også fram av intervjua, jf. lenkene ovanfor.