Forskrift om anløpsavgift 2017

Klikk for stort bilete  

Anløpsavgift skal dekke kostnader til utøving av offentleg mynde med heimel i havne- og farvannsloven med forskrifter og kostnader til tryggleik og framkome i Stranda kommune sitt sjøområde. Forskrifta vart vedteke i kommunestyret den 25.01.17