Har du stort avlingstap på grunn av tørke denne sesongen?

Klikk for stort bilete

 

I så fall råder landbrukskontoret til at du les gjennom orienteringa om ordninga for Klimabetinga avlingsskade (sjå lenke). Dette stoffet er henta frå Landbruksdirektoratet sine heimesider og gir svar på det meste du må kjenne til dersom du meiner deg kvalifisert for å søkje erstatning.

 

Søknad om erstatning om avvlingssvikt - Vekstgruppe grovfôr i føretak med husdyr (PDF, 256 kB)

Søknad om erstatning om avvlingssvikt - Vekstgruppe grovfôr (salsproduksjon) (PDF, 159 kB)