Her kan det søkjast støtte til å rydde marint søppel

 

Publisert av Birgitte Langlo. Sist endra 03.01.2019

Nå kan du søke økonomisk støtte for å rydde opp i forsøplingen langs strender, elver og vassdrag.  Tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling er i år på 65 millioner kroner. Fristen for å søke om støtte fra oss er 31. januar 2019.

 Forsøpling Marint søppel

Interessen for å være med å rydde marint søppel de siste årene har vært overveldende. Vi håper mange vil være med å rydde i 2019 også, og oppfordrer alle som har en god idé til et prosjekt for å rydde søppel på strender og langs elver og vassdrag om å søke støtte fra Miljødirektoratet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget ser ut til å øke. Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet. 

Hva kan det søkes støtte til ?

Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til opprydding i strandsonen, langs elver, vann og innsjøer der dette hindrer tilsig av avfall til havet. 

  • Frivillige kan søke støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av marint avfall til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.
  • Prosjekter som har en forebyggende effekt kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer og workshops.
  • Det kan også søkes støtte til metodeutvikling som bidrar til mer effektiv opprydding av marin forsøpling over hele landet.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om tilskudd til tiltak
mot marin forsøpling.Marin forsøpling.jpg - Klikk for stort bilete

Frist for å søke tilskudd er innen utgangen av 31.januar 2019.

Hvem kan søke?

  • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret
  • Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak
  • Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd

Minste søknadssum er 300 000 kroner.

Det finnes også en refusjonsordning for mindre ryddeprosjekter, som administreres av Hold Norge Rent.

Frist: 31.januar