Høyring – breibandutbygging i Stranda kommune

Klikk for stort bilete

For å betre breibandsituasjonen vil Stranda kommune søke om finansiering til å bygge ut høghastigheit breiband til innbyggarar, næringsliv og offentlege institusjonar i område som i dag manglar eit tilfredstillande tilbod. Eitt av krava i søknaden er at planen for utbygging skal vere til høyring.

Les meir om saka her.