Influensavaksine 2018

Klikk for stort bilete

For Stranda og Liabygda ved Stranda legekontor
Torsdag 25.10.18 kl.09:00-14:00 og onsdag 31.10.18 kl. 09:00-12:00.

For Sunnylven ved Hellesylt legekontor
Tysdag 06.11.18 kl.09:00-13:00

For Geiranger ved Geiranger legekontor
                  Etter avtale med legekontoret

 

Det vert høve til å få sett influensavaksine for følgjande grupper:

 • Alle frå og med fylte 65 år
 • Barn og vaksne med kronisk lungesjukdom(inkludert astma)
 • Barn og vaksne med kronisk hjarte - og karsjukdom, spesielt personar med alvorleg hjartesvikt.
 • Barn og vaksne med kronisk nyresvikt
 • Barn og vaksne med kronisk leversvikt
 • Barn og vaksne med kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet
 • Barn og vaksne med nedsett forsvar mot infeksjonar
 • Barn og vaksne med sukkersjuke, type 1 og 2
 • Barn og vaksne med svært alvorleg fedme (BMI over 40)
 • Barn og vaksne med annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom etter individuell vurdering av lege
 • Gravide etter 12.svangerskapsveke (2. og 3.trimester)
  Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko.
 • Bebuarar i omsorgsboligar og sjukeheim.

I tillegg anbefaler vi influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til personar med nedsett immunforsvar.
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.

Influensavaksinasjon kostar kr. 200,-.

For Stranda og Liabygda ved Stranda legekontor:
Torsdag 25.10.18 kl.09:00-14:00

For Sunnylven ved Hellesylt legekontor:
Tysdag 06.11.18 kl.09:00-13:00

For Geiranger ved Geiranger legekontor:
Etter avtale med legekontoret