Informasjon om farlege istappar

  

Klikk for stort bilete Stranda kommune oppfordrar huseigarar å fjerne istappar frå hustak, som kan være farleg for gåande på fortau.

Dersom istappar frå tak er ein fare, pliktar huseigar å fjerne desse. Dette gjeld særleg der fallande istappar kan få konsekvensar for fotgjengarar på fortau.

Viser til paragrafane i §12 og 16 i Politivedtektene for Stranda kommune.
Forskrift om Politivedtekt, Stranda  kommune

https://lovdata.no/dokument/PV/forskrift/1998-04-01-353