Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018

 stranda stadion.JPG - Klikk for stort bilete

Publisert av Synnøve Lindset. Sist endra 12.01.2018

Søknadsfristen er 1. mars 2018.
Søknadar som kjem etter søknadsfristen vil bli behandla i 2019.  

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/.
Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 11. desember 2017. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:

  • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
     
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.  

Informasjonsbrev frå kulturdepartementet (PDF, 334 kB)

Reglar for kompensasjon av mva (PDF, 493 kB)