Kurs norskopplæring for framandspråklege vaksne (over 16 år) - Påmelding vårsemesteret 2017

 Vaksenopplæring - Klikk for stort bilete

Publisert av Synnøve Lindset. Sist endra 12.12.2016

Påmeldingsskjema med nærmare informasjon får du på Stranda kommune servicekontoret (Øyna 13) eller last ned skjema her (DOCX, 44 kB)

Når vi har oversikt over påmeldingane, vil vi bestemme kva kurs som vert starta opp.

Opplæringa vert truleg organisert slik:

1) Kveldsgruppe:
Mån. og ons. kl.17.00-19.30 - start mån. 23.jan 2017 - slutt 21.juni - pris kr 7 600,- + tillegg bøker.
2) Daggruppe:
Tys. og tors. kl.11.30-14.00 - start tys. 24.jan 2017 -slutt 22.juni 2017. – pris kr 7 000,- + tillegg bøker.

Levèr påmeldingsskjemaet på Servicekontoret  Øyna 13, på skulen eller paupe31@stranda.kommune.no.

Stranda ungdomsskule og vaksenopplæring