Offentleg ettersyn - Skatteliste eigedomsskatt

Eigedomsskatteliste.png - Klikk for stort bilete I medhald av Lov om eigedomsskatt skal eigedomsskattelister leggast ut til offentleg ettersyn.
Listene vil ligge ute i perioden 28.02.19 -21.03.19

Publisert av Evelyn Omenås. Sist endra 28.02.2019

Eigedomsskattelister 2019 (PDF, 714 kB)

Klagefrist er sett til 11.04.18.

Klagen skal vere skriftleg og det kan ikkje klagast på same grunnlag som tidlegare år, jfr. Eigedomsskattelova § 19.