Pårørandeskulen i Indre Storfjord

 Klikk for stort bilete

Kurs for pårørande til personar med demens Hausten 2017

Arrangør: BYRG Kompetanse AS i samarbeid med kommunane Stranda, Sykkylven, Norddal, Stordal og Indre Storfjord Demensforening.    

Pårørandeskulen er eit statelig satsingsområde gjennom Demensplan 2020.

Kva er pårørandeskulen?
Eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn med demenssjukdom. Personen med demens kan bu heime eller på institusjon. Gjennom faglige forelesningar, plenums- og gruppesamtalar får du kunnskap om demens og innsikt i kva følgjer sjukdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørande og øvrige familie. Du treffer andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.

 

Pårørandeskulens målsetting

  • Gi pårørande auka kunnskap om demenssjukdommar.
  • Gi innsikt i metodar for kommunikasjon og samhandling med personar med demens.
  • Bidra til at pårørande får betre kjennskap til rettigheiter og aktuelle lover og korleis ein kan få kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørande som er i same situasjon.

På pårørendeskulen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelsar. Fortrulige opplysninger som kjem fram, skal forbli mellom deltakerane.

Stad: Vi ønsker å fordeler samlingane i dei ulike kommunesentera (info om evt. skyssordning vil komme seinare)

Første kurssamling: Oppstart hausten 2017

Varighet: 6 samlingar med varighet 2 – 3 timer per samling.

Påmelding: Innan 1. September 2017

Kursavgift: 500,-  per deltager (inkluderer kursmateriale og servering)

 

Påmelding sendast på e-mail, brev eller per telefon til:

Siw Linda Kvame

v/BYRG Kompetanse AS

Postboks 18, 6201 Stranda

Tlf: 47456511

Mail: siw@byrgkompetanse.no