Rekneskap 2016 - Stranda kommune

Klikk for stort bilete

 Tal ved rapportering av rekneskapen for 2016 til KOSTRA 15.02.2017.

 Ein gjer merksam på at rekneskapen ikkje er revidert.

 

Rekneskap 2016 (PDF, 35 kB)