Søknader om rovviltskadeerstatning 2017

 Klikk for stort bilete

Elektronisk søknadssenter er no opna for innsending av søknad om erstatning for rovviltskade på sau etter beitesesongen 2017. Fristen er 1. november.

Sjå nyhendesak

https://www.fylkesmannen.no/nb/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Rovvilt/Sok-erstatning-for-rovviltskade/

 

Informasjon om rovviltobservasjonar og rovviltskader på husdyr i Møre og Romsdal er tilgjengeleg i Rovbase innsyn:

http://www.rovbase.no/?type=2&rovdyr=111&observasjoner=1199&rovviltskader=1&vurdering=3&fylker=1-15&fraDato=2017-01-01#

(lenka viser treff «dokumentert» og «antatt» i 2017).