Vasslekkasje v/Langlo

Klikk for stort bilete På grunn av brot på ei vassleidning vil delar av Langlo, Jakobfeltet, Ødegårdsvegen, Barlia og Mona verte utan vatn fram til skaden er utbetra.

Ved spørsmål kontakt teknisk vakttelefon: 911 79 875