Oversikt over tilsette


Økonomiavdelinga

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 464 11 013
Konsulent 464 11 014
Økonomisjef 915 27 531
skatteoppkrevjar 464 11 012