Stranda kommune har ledig 100 % fast stilling som ingeniør for snarleg tilsetting. Vi tilbyr ein utfordrande jobb på ein triveleg arbeidsplass. Teknisk er organisert under eininga næring & teknisk saman med landbruk, byggsak, plan, kart og oppmåling, skogbruk og vaktmeisterteneste. Avdelinga har ein uteseksjon delt i veg, vatn, avløp, park. Den tilsette vil få ansvar innan desse tenestene og vil inngå i eit felles team ved avdelinga.