Stranda15.JPG

Stranda kommune med bygdene Stranda (kommunesenter), Hellesylt, Geiranger og Liabygda ligg på indre Sunnmøre, ca. 1 times reisetid frå Ålesund.  Stranda kommune har 368 faste tilsette fordelt på 282 årsverk. Dyktige leiarar og tilsette arbeider kvar dag med mål om å levere gode og forsvarlege tenester til våre brukarar. Kommunen er organisert etter prinsippet om flat struktur (2-nivå-modell) med 18 driftseiningar og stab/ støttefunksjon direkte underlagt rådmannen. Kommunen har ca.4.600 innbyggjarar, eit variert næringsliv med høg sysselsetting, godt utbygd barnehage- og skuletilbod, eit aktivt idretts- og foreiningsliv og gode vilkår for friluftsliv sommar og vinter. Det er gode buss-samband med Ålesund, Bergen, Oslo og Trondheim, fly frå Ålesund lufthamn Vigra og tog frå Åndalsnes. Stranda er ein attraksjon i seg sjølv. Unik natur med snødekte fjelltoppar, skummande fossar og elvar, grøderike dalar og krystallblå fjordar.