Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012 -2016.  

Fylkesutvalet vedtok i møte 23. februar 2015 at Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi skulle leggast ut til andre gongs høyring og offentleg ettersyn.

Høyringsfrist 15. april 2015.

Les høyringsdokumenta her