Møtet skal gi dei som arbeider med prosjektet innspel til korleis lokalbefolkninga ser for seg at ein bør legge til rette for turisme i dei ulike bygdelaga av kommunen. Bli med å gi innspel!