Offentleg utlegg
Publisert 28.02.2017
Eigedomsskatteliste.png

I medhald av Lov om eigedomsskatt skal eigedomsskattelister leggast ut til offentleg ettersyn.
Listene vil ligge ute i perioden 28.02.17 -21.03.17