Fakturering av kommunale avgifter termin 1/2017

 

Klikk for stort bilete

Det er feil på fakturaer som har avgift for vassmålar med tilbakebetaling av akonto vatn/kloakk.
Ved fakturering har det kome inn ein feil som gjeld tilbakebetaling akonto vatn/kloakk.
Nye faktura er distribuert og er undervegs.
Det er samtidig sendt kreditnota på første faktura.

Vi beklagar feilen!