Folkemøte for innbyggarane i Stranda kommune om helse- og omsorgstenesta

Stranda 27. juni 2022 kl 18.00 – 20.00, Storfjord Kulturhus
Hellesylt 28. juni 2022 kl 15.30 – 17.30, Samfunnshuset

Møtetidspunkta er tilpassa ferjerutene frå Liabygda og Geiranger

Agenda

  • Velkommen v/ordførar og rådmann
  • Presentasjon av dagen situasjon og morgendagens omsorgstenester v/RO Rådgivning As
     
  • Innbyggarinvolvering: Omsorgstjenester i Stranda kommune i framtida Innleiing, korleis planlegge for framtida – eigen alderdom og kommunale tenester v/RO Rådgivning As
  • Dialog med innbyggarane
     
  • Avslutning v/ordførar og rådmann

Velkommen!