Folkemøte om Riksveg 15 i Geiranger 31. august

I Amfiet på Norsk Fjordsenter,
Gjørvahugen 35 i Geiranger
Onsdag 31. august 19:00-21:00

Møt opp og kom tidleg med i prosessen!

Stein og masse er ein viktig ressurs; kva positive effektar kan vi få?
Kva utfordringar og sjansar gjev anleggsperioden?

Program:

Opning v/ ordførar i Stranda kommune Jan Ove Tryggestad

Presentasjon og prosess v/Statens vegvesen: Rolf Arne Hamre/ Gisle Fossen/Kurt Lødøen

Spørsmål og innspel frå salen.

Pause med kaffi.

VEL MØTT!

Arr: Stranda kommune, Geiranger Veginvest.