Frivillige lag og organisasjonar kan søkje momskompensasjon

Klikk for stort bileteLotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1. september, men fleire lag og organisasjonar må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidlegare.

NB! Hugs at alle som søkjer må vere registrert i Frivilligregisteret.

Søknadsskjema og meir om ordninga finn du på www.lottstift.no