Høyring i namnesaker

  Kommunen ønskjer innspel frå innbyggjarane i namnesaker.

Den eine saka gjeld følgande namn:

1. Møllsætrane – Møll(s)sætra (seter opp for Geiranger)
2. Kvitegga – Blåfjellet (fjell opp for Ljødalen)
3. Blæja – Litlenibba (grensefjell mellom Stranda og Volda)
4. Blåfjellet – Holtafjellet – Storsvornibba (grensefjell mellom Stranda, Volda og Stryn)

Sjå lenke til brev frå Kartverket (PDF, 742 kB)

 

Den andre saka gjeld fastsetjing av skrivemåte av fjell på grensa mellom Stranda kommune og Stryn kommune: 

• Ramusfjellet/Ramhusfjellet/Rasmusfjellet
• Kvannskredfjellet eller Kvanneskredfjellet

Sjå lenke til brev frå Kartverket (PDF, 647 kB)

 

Send høyringsinnspel til post@stranda.kommune.no eller Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda innan 3. juni.