Influensavaksinering ved legekontora

Vi er ferdige med massevaksinering for influensavaksine. 
Vi tilbyr framleis influensavaksine på legekontoret for risikogruppene og vi opnar opp for at personar utanom risikogruppene også kan få vaksina.
Influensavaksine og oppfriskningdose med koronavaksine kan no setjast samtidig. Koronavaksina er framleis gratis.

Pris risikogruppe 200 kr + 59 kr (om du ikkje har frikort).
Pris utanom risikogruppe 300 kr + 59 (om du ikkje har frikort)

Barn og vaksne i følgande risikogrupper bør ta influensavaksine årleg: 

Alle frå fylte 65 år
Bebuarar i sjukeheimar og omsorgsbustader
Barn og vaksne med:

 • kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
 • annan alvorleg eller kronisk sjukdom
 • kronisk hjarte- og karsjukdom
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
 • nedsett immunforsvar
 • diabetes, type 1 og 2
 • svært alvorleg fedme (BMI over 40)
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1.trimester med annan tilleggsrisiko
 • Prematurt fødde barn, særleg barn fødd før veke 32 i svangerskapet frå 6 månader til 5 år 

I tillegg til risokogruppene blir det tilrådd influensavaksine til:

 • Helseperosnell som har pasientkontakt
 • Personar som bur saman med personar med nedsett immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar