Kommunalt næringsfond 2023

Stranda kommune har fått tildelt kr. 580 817,- til bruk for det kommunale næringsfondet (KNF) frå Møre og Romsdal fylke.

Søknader til KNF skjer berre elektronisk og via portalen RF 13.50:
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx

Meir informasjon, vedtekter m.m. finn du på heimesida til Stranda kommune
https://www.stranda.kommune.no/tenester/naring-og-skatt/kommunalt-naringsfond/

Fristen for å søkje støtte er i 2023 sett til måndag 10. april.

Vi gjer merksam på at Offentleglova og Forvaltningslova gjeld for søknader av denne typen.