Melding om arrangement/aktivitetsopplegg i samband med covid-19

 Klikk for stort bilete  

  • På offentleg stad er det lov med arrangement på inntil 50 deltakarar
  • Deltakarane må halde minst ein meter avstand frå kvarandre og det må vere ein ansvarleg arrangør
    - Dette gjeld alle typer arrangement
  • Arrangøren skal halde oversikt over kven som er tilstades og ansvarleg for at smittevernråda vert fylgt

Det er arrangøren som har ansvar med å overhalde føringane og kommunen er pålagt i §18 i forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbrudd å føre tilsyn. 

Derfor må samtlege arrangement/aktivitetsopplegg meldast inn til kommunen innan 5 virkedagar før arragementet (lenke til skjema)