Mindre reguleringsendring for Geiranger Sentrum

Stranda kommune startar prosess med mindre reguleringsendring av detaljregulering for Geiranger sentrum, plan ID:1525_2017001 og godkjenning av Geiranger designmanual og Geiranger Lysplan slik at det kan brukast som rettleiing ved etablering av ny tiltak. Endringa gjeld for generelle føresegner som kan leggjast til grunn ved planlegging og eller etablering nye tiltak i Geiranger sentrum saman med dokumenta «Geiranger designmanual» og «Geiranger lysplan», og dessutan reklassifisere ei vegstrekke frå gangveg til tursti.

 

Merknadar til mindre reguleringsendring for Geiranger Sentrum kan rettast til Stranda kommune. 

Frist for innspel: 14 august til post@stranda.kommune.no   
Ved spørsmål ta gjerne kontakt med saksbehandlar Gabriela Habostad: gabriela.habostad@stranda.kommune.no  

 

Mindre reguleringsendring for Geiranger sentrum
Tittel Publisert Type
Mindre reguleringsendring for Geiranger (DokID 389751)

04.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 001 Mindre reguleringsendring for Geiranger (DokID 389751).docx
Framlegg_Tur_Veg_Geiranger (DokID 391531)

04.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 002 Framlegg_Tur_Veg_Geiranger (DokID 391531).pdf
Framlegg_Tur_Veg_Geiranger_ Foto (DokID 391532)

04.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 003 Framlegg_Tur_Veg_Geiranger_ Foto (DokID 391532).pdf
Geiranger Lysplan (DokID 391534)

04.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 004 Geiranger Lysplan (DokID 391534).pdf
Geiranger designmanual (DokID 391535)

04.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 005 Geiranger designmanual (DokID 391535).pdf
Vedtak - Vidare framdrift for tettstadsprogammet til Geiranger (DokID 391536)

04.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 006 Vedtak - Vidare framdrift for tettstadsprogammet til Geiranger (DokID 391536).pdf
Føresegner Geiranger sentrum rev 2024 (DokID 391853)

04.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 007 Føresegner Geiranger sentrum rev 2024 (DokID 391853).docx