Oddbjørg Solhaug er konstituert som kommunalsjef helse- og omsorg

Oddbjørg Solhaug er konstituert som kommunalsjef helse- og omsorg, i første omgang fram til 31.12.2022.
Ho vil i tillegg fortsette som einingsleiar ved Geiranger distrikt.