Offentleg utlegg - Budsjett 2023/Økonomiplan 2024-2026

Har du innspel til budsjett 2023 og økonomiplan 2024 – 2026? 

Budsjettvedtak i Stranda kommunestyre 21.12.2022 vart oppheva av Statsforvaltaren

Med heimel i kommunelova § 14-3, 4. ledd vert formannskapet si tilråding til budsjett og økonomiplan på nytt lagt ut til offentleg ettersyn. 

Budsjett og økonomiplan skal opp til ny handsaming i kommunestyret onsdag 24. mai 2023

Frist for innspel: 24. mai 2023 kl. 10:00

Send innspel til post@stranda.kommune.no

 

Høyring - Budsjett 2023 økonomiplan 2024-2026
Tittel Publisert Type
Saksframlegg Budsjett 2023_økonomiplan 2024 - 2026

10.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Budsjett 2023_økonomiplan 2024 - 2026.pdf
Formannskapet sitt framlegg - Budsjett 2023 økonomiplan 2024 - 2026

10.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Formannskapet sitt framlegg - Budsjett 2023 økonomiplan 2024 - 2026.pdf
Oversikt over valgte driftstiltak

10.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversikt over valgte driftstiltak.pdf
Oversikt over ikkje valgte driftstiltak

10.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversikt over ikkje valgte driftstiltak.pdf
Budsjettversjonsrapport 2023 2024 ny saldering budsjettøk plan i 2023

10.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Budsjettversjonsrapport 2023 2024 ny saldering budsjettøk plan i 2023.pdf