Søknad om treningstider 2022/2023

Lag, organisasjonar og bedrifter som ønskjer å nytte Strandahallen eller gymsalen/symjehallen på Ringstad skule må sende inn søknad om dette. 

Søknad om treningstider gjerast på eiget søknadsskjema på Stranda kommune si heimeside. 

Søknadsfrist er 20. september.  

For meir informasjon, kontakt kulturleiar på tlf. 464 11 054.