Tildeling av midlar frå kommunalt næringsfond 2022

 

Vedtaket i formannskapet 1.06 er slik: