Varsel om ekstremt mykje regn - Flaum- og jordskredfare på raudt nivå

 

Varsel om fare for flaum, sørpeskred og jordskred

Eigarar av hus og hytter vert oppmoda om å sjekke at avløp, slukar og stikkrenner er frie for snø, kvist og lauv. Ikkje vent med dette til i morgon.

Sikre og flytte verdiar vekk fra utsatte stadar.

Sørg for å ha drikkevatn, lys/batteri, opplada tlf. m.m.

Ein oppmodar innbyggarane til å halde seg mest mogleg i ro.

Vegvesenet advarar mot vanskelege køyreforhold

Viktige telefonar:
Teknisk vakttelefon: 911 79 875
Legevakt: 116117
Vakttelefon Stranda Energi: 70 26 08 65

Nødnummer:
Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Varsel om regn 
Varsel for Møre og Romsdal
Nivå: Raudt - ekstremt mykje regn 
Gyldig frå 12.01.2022 kl. 13.00 
Sjå varsom.no for meir informasjon 

Varsel om flaum- og jordskred
Varsel for store deler av Sør- og Midt-Norge
Nivå: Raudt 
Gyldig frå 12.01.2022 kl. 07.00 
Sjå varsom.no for meir informasjon