Detaljregulering for Tuteg - Varsel om oppstart

 

Hovudformålet med reguleringsplanen er:

  • Regulere for bustadbygging
  • Regulere for leikeplass
  • Regulere for gangsti mot brua over Langloelva mot Vestborg vidaregåande skule

Frist for innspel til oppstart av reguleringsplanen er sett til 05.04.2023.

Innspel kan sendast til :
Emdal Bygg AS
Ødegårdsvegen 125
6200 Stranda
E-post: post@emdalarkitekter.com

Oppstart detaljregulering Tuteg
Tittel Publisert Type
Planinitiativ 200223

21.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PLANINITIATIV 200223.pdf
Planskisse 060223

21.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V01 Planskisse 060223.pdf
Sjekkliste ROS 060223

21.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02 Sjekkliste ROS 060223.pdf
Oppstartsmøte 211122

21.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V03 Oppstartsmøte 211122.pdf
Vedtak oppstart

21.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V04 Vedtak oppstart 201222pdf.pdf