Eigengodkjenning av detaljregulering for del av Ødegårdsvegen og Langlovegen

Publisert av Synnøve Lindset. Sist endra 03.09.2018

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vart detaljregulering for del av Ødegårdsvegen og Langlovegen eigengodkjend i Stranda kommunestyre den 29.08.2018, i KOM-sak 067/18.