Høyring av forslag til ny lokal gebyrforskrift for reguleringsplan, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering

 

 

 

Stranda kommune legg med dette forslag til ny forskrift for reguleringsplan, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering ut på høyring. Frist for innsending av uttale er satt til 04.10.2021.

Høyringssvar kan sendast til post@stranda.kommune.no eller til Øyna 13, 6200 Stranda innan 04.10.21

Høyring forskrift plan og bygningslova
Tittel Publisert Type
Stranda - Høyringsbrev til ny forskrift om gebyr for plan byggesak oppmåling og eigarseksjonering

24.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stranda - Høyringsbrev til ny forskrift om gebyr for plan byggesak oppmåling og eigarseksjonering.pdf
Stranda kommune - Forskrift om gebyr for private planar byggje- og delesakshandsaming oppmåling og seksjonering (2021_07_09)

24.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stranda kommune - Forskrift om gebyr for private planar byggje- og delesakshandsaming oppmåling og seksjonering (2021_07_09).pdf