Høyring - Lokal forskrift om anløpsavgift 2019 for Stranda kommune sitt sjøområde

Publisert av Synnøve Lindset. Sist endra 08.11.2018

På vegne av Stranda kommune sender med dette Stranda hamnevesen KF på høyring utkast til lokal forskrift om anløpsavgift for Stranda kommune sitt sjøområde for 2019.

I medhald av hamnelova § 25 andre ledd, gjev "forskrift av 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift" nærare reglar til gjennomføring av hamnelova § 25 fyrste ledd.

Utkast til forskrift finn du under filer.

Høyringsfristen vert sett til tysdag 17 desember 2018.

Innspel til høyringa kan sendast til :

Stranda hamnevesen KF
Øyna 13
6200 Stranda

eller per e-post til post@stranda.kommune.no