Høyring - Ny vass- og avlaupsforskrift

 

 

Stranda kommune legg med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift ut på høyring.
Frist for innsending av uttale er sett til 04.10.2021.

Høyringssvar kan sendast til post@stranda.kommune.no, eller Øyna 13, 6200 Stranda.

Høyring - Ny VA-forskrift
Tittel Publisert Type
Høyring - VA-forskrift

24.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høyring - VA-forskrift.pdf
Høyring - Følgjebrev VA-forskrift

24.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høyring - Følgjebrev VA-forskrift.pdf