Offentleg ettersyn detaljregulering Basecamp Hotel Hellesylt

Basecamp Hotel ligg i sentrum av Hellesylt. 

Stranda kommune vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 å leggje detaljregulering for Basecamå Hotel Hellesylt ut på høyring og offentleg ettersyn i 6 veker. 

Frist for innspel: 3. juli 2022

Hensikta med planarbeidet er å leggje til rette for hotellanlegg. Planforslaget består av: 

1. Plankart (PDF, 281 kB)
2. Føresegn (PDF, 875 kB)
3. Planomtale (PDF, 5 MB)
4. Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
5. ROS-analyse (PDF, 3 MB)
6. Merknadsvurdering (PDF, 4 MB)
7. Trafikkvurdering (PDF, 4 MB)
8. Områdestabilitetsvurdering (PDF, 4 MB)