Offentleg ettersyn og høyring detaljregulering Ødegårdsvegen 130

Planområdet ligg på Ødegård på Stranda, langs Ødegårdsvegen. Hensikta med planarbeidet er å leggje til rette for byggvareforretning og tilhøyrande infrastruktur.

Planforslaget består av:

plankart (PDF, 556 kB)

føresegner (PDF, 526 kB)

planomtale (PDF, 6 MB)

geoteknisk notat (PDF, 571 kB)

notat flom og overvann (PDF, 616 kB)

tiltaksplan og sluttrapport for sanering av forurenset grunn (PDF, 3 MB)

innspel til planarbeid etter oppstartsvarsel (PDF, 2 MB)

Det offentlege ettersynet omhandler og rammesøknad for bygget. Merknader til byggjesaka må sendast i samband med denne høyringa.

Sjå rammesøknaden her: Rammesøknad Bygger'n byggvareforretning (PDF, 3 MB)

Frist for innspel 2 november. Innspel skal sendast til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda eller til post@stranda.kommune.no.