Offentleg utlegg - Budsjett 2022/Økonomiplan 2023-2025

Har du innspel til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025? 

Med heimel i kommunelova § 14-3, 4.ledd vert formannskapet og Stranda Hamnevesen KF si tilråding til budsjett og økonomiplan lagt ut til offentleg ettersyn. 

Budsjett og økonomiplan skal opp til behandling i kommunestyret onsdag 15. desember 2021.

Frist for innspel: 15. desember

Send innspel til post@stranda.kommune.no
 

Stranda kommune - Budsjett 2022/Økonomiplan 2023 - 2025
Tittel Publisert Type
Sakspapir - Stranda kommune - Budsjett 2022Økonomiplan 2023 - 2025 (L)(700574)

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sakspapir - Stranda kommune - Budsjett 2022Økonomiplan 2023 - 2025 (L)(700574).pdf
Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2022- økonomiplan 2023 - 2025 Formannskapet 29.11.21

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2022- økonomiplan 2023 - 2025 Formannskapet 29.11.21.pdf
Tiltaksliste formannskapet sitt framlegg til budsjett 2022

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tiltaksliste formannskapet sitt framlegg til budsjett 2022.pdf
Uttale frå Eldrerådet

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttale frå Eldrerådet.pdf
Uttale frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttale frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne.pdf
Uttale frå ungdomsrådet

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttale frå ungdomsrådet.pdf

 

Stranda Hamnevesen KF - Budsjett 2022 og økonomiplan 2023 - 2025
Tittel Publisert Type
Sakspapir - Stranda hamnevesen KF- budsjett 2022, prisar 2022 og økonomiplan 2023-2025

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sakspapir - Stranda hamnevesen KF- budsjett 2022, prisar 2022 og økonomiplan 2023-2025.pdf
Stranda hamnevesen Budsjett 2022 og økonomiplan 2023 - 2025 drift og investering (L)(699799)

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stranda hamnevesen Budsjett 2022 og økonomiplan 2023 - 2025 drift og investering (L)(699799).pdf
Prisar og forretningsvilkår 2022 vedteke 11.11 2021 (L)(699798)

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prisar og forretningsvilkår 2022 vedteke 11.11 2021 (L)(699798).pdf