Oppstart av Detaljregulering for Gnr 45/ Bnr 79 med fleire, Hevsdalen.

 

Publisert av Andreas Standal EIkrem. Sist endra 29.01.2019

I medhald av plan- og bygningslova § 12-3 og 12-8 varslar Stranda kommune oppstart av detaljregulering for Gnr 45/ brn 79 med fleire, Hevsdalen.

Forslagsstillar er Stranda kommune som gjennom sak 004/19 i fast utval for plansaker vetdok oppstart av planarbeidet.

Formålet med planen er å trygge delar av området til ski- og aktivitetsanlegg.

Naboar og grunneigarar blir varsla direkte. Varsel om oppstart er å finne på Stranda kommune sine heimesider (www.stranda.kommune.no) i varslingsperioden. Innspel til planarbeidet kan sendast til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda eller på e-post post@stranda.kommune.no innan 21.2.2019.

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til Andreas Standal Eikrem, tlf 464 11 026, e-post andreas.standal.eikrem@stranda.kommune.no