Planprogram for Skarlia Hyttefelt - Offentleg ettersyn

 

Publisert av Andreas Standal EIkrem. Sist endra 14.03.2019

Planprogram til offentlig ettersyn.

Detaljreguleringsplan for Skarlia, Stranda.

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 legger Plot Arkitekter AS planprogram for detaljreguleringsplan for Skarlia i Stranda kommune ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 13. mars – 24. april 2019 på følgende steder:

Merknader til planprogrammet sendes innen 23. april 2019 til:

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til: