Varsel om oppstart av planarbeid - Felles sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommunar

 

Innspel til planarbeidet og /eller planprogrammet sendast til  
Henning Larsen
Trondheim/ Rambøll
v/ P.b. 9420 Torgarden
7493 Trondheim, eller trude.lian@henninglarsen.com
Frist: innan 14.02.2022

For spørsmål knytt til arbeidet i dei respektive kommunane kan følgande kontaktast:
Fjord kommune v/ emma.kuskemoen@fjord.kommune.no
Stranda kommune v/ cato.andersen@stranda.kommune.no
Sykkylven kommune v/ arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no

 

Oppstart - Felles sjøplan
Tittel Publisert Type
Planprogram felles sjøarealplan

22.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram felles sjøarealplan.pdf
Varsel om planoppstart og utlegg av planprogram - Felles Sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune

22.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsel om planoppstart og utlegg av planprogram - Felles Sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune.pdf