Varsel om oppstart - Detaljregulering Hyttefelt Fausadalen

 

Publisert av Andreas Standal EIkrem. Sist endra 22.02.2019

Det varsles etter Plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av detaljreguleringsplan for hyttefelt i Fausadalen på vegne av Grunneigarlaget Fausadalen.

Omtrentlig avgrensing av planområdet er vist på kartet og er sammenfallende med gjeldende reguleringsplan for området. Planområdet er ca. 2 450 daa inklusiv noe areal i Nysætervatnet.

Hovedformålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge området for fortetting og utvidelse av hytteområdene. I tillegg vil planarbeidet oppdatere gjeldende plankart og bestemmelser. Naboer, hytteeiere og offentlige innstanser blir varslet direkte i brevs form.

Kommentarer/merknader til planarbeidet skal være skriftlig og sendes innen 22.03.2019 til KibsgaardPetersen AS, Grimmergata 2, 6002 Ålesund eller til firmapost@k-p.no