Vedteken detaljregulering for Fausadalen hytteområde - Eigengodkjenning

Kommunestyret i Stranda gjorde den 18.06.2024 følgjande vedtak:

18.06.2024 15:00 KOMMUNESTYRET 059/24

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vedtek Stranda kommune detaljreguleringsplan for Fausadalen hytteområde.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 19.07.2024.

Eventuell klage sendast til post@stranda.kommune.no eller 
Stranda kommune
Øyna 13
6200 Stranda


 

Vedteken detaljregulering for Fausadalen hytteområde
Tittel Publisert Type
Detaljregulering for Fausadalen hytteområde - Egengodkjenning

26.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljregulering for Fausadalen hytteområde - Egengodkjenning.pdf
Vedlegg a. - Plankart Fausadalen (DokID 390573)

26.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg a. - Plankart Fausadalen (DokID 390573).pdf
Vedlegg b. - Reguleringsføresegner Fausadalen hytteområde (DokID 390574)

26.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg b. - Reguleringsføresegner Fausadalen hytteområde (DokID 390574).pdf
Vedlegg c. - Planbeskrivelse Fausadalen hytteområde (DokID 390575)

26.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg c. - Planbeskrivelse Fausadalen hytteområde (DokID 390575).pdf
Vedlegg d. - Arkeologisk rapport, Møre og Romsdal fylkeskommune (DokID 390576)

26.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg d. - Arkeologisk rapport, Møre og Romsdal fylkeskommune (DokID 390576).pdf
Vedlegg e. - Vurdering av skred- og flomfare, Hole Geo AS (DokID 390577)

26.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg e. - Vurdering av skred- og flomfare, Hole Geo AS (DokID 390577).pdf
Vedlegg f. - Konsekvensutredning tema naturmangfold, Natur og samfunn AS (DokID 390578)

26.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg f. - Konsekvensutredning tema naturmangfold, Natur og samfunn AS (DokID 390578).pdf