Vedteken reguleringsplan hotell på Ljøen

Kommunestyret vedtok i møte 041/24 reguleringsplan hotell på Ljøen med plan ID 1525_2020007.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 15.07.2024.

Eventuell klage sendast til post@stranda.kommune.no eller 
Stranda kommune
Øyna 13
6200 Stranda

 

Eigengodkjenning - Detaljregulering hotell på Ljøen
Tittel Publisert Type
Eigengodkjenning av detaljregulering hotell på Ljøen (DokID 385553)

17.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 001 Eigengodkjenning av detaljregulering hotell på Ljøen (DokID 385553).pdf
971-20240207 - Planbeskrivelse og konsekvensutredning, 11.01.2021, rev. A 26.09.2022, rev. B 07.02.2024 (DokID 387357)

17.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 002 971-20240207 - Planbeskrivelse og konsekvensutredning, 11.01.2021, rev. A 26.09.2022, rev. B 07.02.2024 (DokID 387357).pdf
Vedlegg 1 - 971-20220810 - Plankart Ljøen, 11.01.2021, rev. A 10.08.2022 (DokID 387358)

17.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 003 Vedlegg 1 - 971-20220810 - Plankart Ljøen, 11.01.2021, rev. A 10.08.2022 (DokID 387358).pdf
Vedlegg 2 - 971-20240207 - Planføresegner (DokID 387359)

17.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 004 Vedlegg 2 - 971-20240207 - Planføresegner (DokID 387359).pdf
Vedlegg 3 - 971-20201127 - Visualiseringer fjernvirkning, Snøhetta, 27.11.2020 (DokID 387360)

17.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 005 Vedlegg 3 - 971-20201127 - Visualiseringer fjernvirkning, Snøhetta, 27.11.2020 (DokID 387360).pdf
Vedlegg 4 - 971-20201022 - Illustrasjonsplan hotellområdet, Snøhetta, 22.10.20 (DokID 387361)

17.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 006 Vedlegg 4 - 971-20201022 - Illustrasjonsplan hotellområdet, Snøhetta, 22.10.20 (DokID 387361).pdf
Vedlegg 5 - 971-20201020 - Landskapsplan hotellområdet, Snøhetta. 20.10.20 (DokID 387362)

17.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 007 Vedlegg 5 - 971-20201020 - Landskapsplan hotellområdet, Snøhetta. 20.10.20 (DokID 387362).pdf
Vedlegg 6 - 971-20201022 - Snitt, Snøhetta, 22.10.2020 (DokID 387363)

17.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 008 Vedlegg 6 - 971-20201022 - Snitt, Snøhetta, 22.10.2020 (DokID 387363).pdf