Kommuneval 2019
Publisert 27.06.2019

Røystelokale for tidlegstemming er på Servicekontoret i opningstida mellom  kl. 10.00 og 14.00.
Veljarar kan røyste innanriks frå 1. juli, såkalla tidlegstemme. Det skal vere mogleg å tidlegstemme fram til og med 9. august

t.

 

 

Publisert 28.05.2019

Valstyret i Stranda kommune har i møte 27.mai godkjend følgjande lister til kommunestyrevalet 2019:

 

Arbeidarpartiet
Framstegspartiet
Høgre
Kristeleg Folkeparti
Miljøpartiet Dei Grøne
Senterpartiet